Privacyverklaring

‘A Botée Huidverzorging en Huidproblemen’ kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van A Botée Huidverzorging en Huidproblemen en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of een reservering op de website verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

  1. Uw naam
  2. Uw telefoonnummer
  3. Uw mailadres

WAAROM WIJ DEZE GEGEVENS NODIG HEBBEN

 

‘A Botée Huidverzorging en Huidproblemen’ verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan ‘A Botée Huidverzorging en Huidproblemen’ uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

‘A Botée Huidverzorging en Huidproblemen’ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

 

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

‘A Botée Huidverzorging en Huidproblemen’ verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ‘A Botée Huidverzorging en Huidproblemen’.
‘A Botée Huidverzorging en Huidproblemen’ zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGING

‘A Botée Huidverzorging en Huidproblemen’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ‘A Botée Huidverzorging en Huidproblemen’ maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens van
‘A Botée Huidverzorging en Huidproblemen’

Laan van Meerdervoort 1571
2555 BR Den Haag
Tel: 06-19494791
Email: abotee@hotmail.nl

logo-abotee-schoonheidsspecialist